Kul att ni hittat hit!

Vi tycker att det är roligt att ni vill lära er mer om vår natur och hur vi kan bli mer klimatsmarta hemma! Först behöver vi bara klara av några saker för de vuxna. De undrar säkert vad det här är för ett material, vem som står bakom det och vad vi kan lära oss genom det.

Familjen,
kom igång!

Välj vilken kommun ni bor i för att komma vidare till böckerna 👋

Till dig som är förälder

Vi är så tacksamma för att du hittat hit och att ni vill lära mer om naturen och att du vill vara en bra förebild för dina barn. Vi är många vuxna som vill lämna över en hållbar framtid för våra barn.

Familj HiFive

Ordspråket ”barn gör som du gör, inte som du säger” gäller oss alla. Vi vill gärna likna dem vi gillar. Vara som dem, göra som dem. Du är din familjs förebild och kanske dina barn är våra kommande generationers ”miljöhjältar”.

Klimatsmarta och digitala

Vi har nu skapat ett temamaterial för er familj som ni kan testa er själva, läsa på svenska och sen diskutera på ert hemspråk. Vi tror och hoppas på att det främjar din barns kunskapsutveckling, ger goda studievanor och föräldrar insyn i lärandet för hållbar utveckling.

Labba hemma

I skolan hinner inte barnen alltid att labba, testa och experimentera - men det kan ni nu göra hemma! Det kan kanske även bli så att ditt barns lärare ger en läxa för att ”eleven” ska observera och dokumentera något i hemmet eller närmiljön som sedan ska ligga till grund för arbete i klassrummet.

Varför?

Vår vision är att lämna över en hållbar värld till våra barn, det gör vi genom att utbilda och engagera barn och deras familjer inom lärande för en hållbar utveckling. Våra läromedel riktar sig främst till barn i 10-12 års ålder och är ständigt aktuella, inspirerande, byggda på vetenskap och följer skolans läroplan. Sedan 1993 har vi producerat läromedel i tryckt form till över 5 000 000 elever men vi vill också vara ett stöd och tillgång för de lärare som bär det betydelsefulla uppdraget att utbilda våra framtida generationer.

Familj båt

Nu vill vi även ge barnen tillgång till vårt material på enkla, digitala sätt.

Att tidigt ge den unga generationen kunskaper om vår natur och miljö tror vi är ett oslagbart sätt att skapa förutsättningar för just en hållbar utveckling. Vår ledstjärna är att lärandet ska vara baserat på möjligheter och att det samtidigt ska vara lustfyllt.

Genom att ge ut pedagogiska läromedel och material vill vi vara en bidragande kraft i samhället för en hållbar utveckling. Vår utgivning bygger på samverkan med kommuner, näringsliv, myndigheter och organisationer. Tack vare våra samarbetspartners kan vi ge ut våra läromedel och detta temamaterial till Sveriges grundskolor och familjer helt kostnadsfritt. Läs mer på vår hemsida www.nmboken.se